Wielki Post

Wszystko ma swój czas… – przyszedł więc czas na wyciszenie i refleksję, na przypomnienie ważnych słów „przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”, które powinny każdego dnia być używane ale nie zawsze tak jest.

Wielki Post to czterdziestodniowy okres roku liturgicznego, który poprzedza chrześcijańskie obchody Paschy Jezusa – tajemnic Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Wielki Post trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek). Jego celem jest przygotowanie wierzących do obchodu pamiątki odkupienia świętowanej w szczególny sposób w czasie Wielkanocy. Istotę tego przygotowania stanowi wezwanie do pokuty i nawrócenia. Pomocą, jaką w trakcie Wielkiego Postu niesie wierzącym Kościół, są nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz rekolekcje wielkopostne, stwarzając okazję do korzystania z sakramentu pojednania.
Czterdziestodniowy post (liczba ustalona w IV wieku) rozpoczyna Środa Popielcowa. Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Wierni zbierają się przy stopniu komunijnym, a kapłan posypując ich głowy mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię lub prochem jesteś i w proch się obrócisz. W Środę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia) i post ścisły (między 18 a 60 rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do syta do jednego w ciągu dnia.

Ojciec Święty Franciszek napisał, że Wielki Post  to „czas łaski”. Jakie łaski są przygotowane dla mnie? Jakie dla Ciebie? Mamy 40 dni (i nocy) na wsłuchanie się, mamy czas na nawrócenie…
  Dzieci w naszej Ochronce  w Środę Popielcową uczestniczyły w nabożeństwie posypania głów popiołem a przez cały czas Postu będą miały w grupach konkretne postanowienia…a wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do Wielkiej Nocy. Do Zmartwychwstania.

Tylko kochając możemy dostąpić poznania Boga, który w Swej naturze jest KOCHAJĄCYM, JEST MIŁOŚCIĄ.
Niech to będzie Wielki Post -Wielkiej Miłości!

Post Author: admin