„Od nasiona do rośliny” – sadzenie roślinek w ochronce

  Zajęcia edukacyjne „Od nasiona do rośliny” miały na celu poszerzanie wiadomości dzieci na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli w kąciku przyrodniczym. Kącik przyrody jest dla dzieci doskonałym miejscem do prowadzenia częstych badań, eksperymentów i obserwacji. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość, poznania cyklu rozwoju roślin. Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów. Wszystkie dzieci mogły brać czynny udział w sadzeniu i podlewaniu małych nasionek. Teraz mogą obserwować cykl rozwoju roślin, niezapominając o codziennej pielęgnacji.

 

Post Author: admin