Bezpieczne przedszkolaki

W tym tygodniu dzieci z ochronki podczas spaceru i zajęć w sali zapoznawały się z zasadami ruchu drogowego, bezpieczeństwem podczas poruszania się po drodze oraz numerami alarmowymi. Przedszkolaki również dowiedziały się jak ważna jest praca policjantów, strażaków oraz lekarzy.  Aby utrwalić zdobyte wiadomości dzieci wykonały pracę plastyczną.