Rada Rodziców

    1. Pani Bogusława Palacz
    2. Pani Natalia Wietecha
    3. Pani Aleksandra Wałtosz
    4. Pani Anna Rozmus