Rada Rodziców

  1. Pani Osika Krystyna
  2. Pani Pikusa Jolanta
  3. Pani Bożek Ludmiła
  4. Pani Wiejowska Alicja
  5. Pani Lubaś Aneta
  6. Pan  Jabłoński Łukasz